Close

FIBERGLASSFiberglass je ľahký, avšak pevný materiál s mnohými
výhodami. Je to kompozitný materiál zložený zo 

70% sklených vlákien a 30% polyesterovej živice

Patrí do skupiny najpevnejších, najodolnejších, tvarovo
a rozmerovo najstálejších stavebných materiálov.  

Je vyrobený tzv. pultrúziou. To je proces, pri ktorej sú
spevňujúce sklenené vlákna napúšťané živicou, a preťahované cez
matricu na požadovaný tvar a rozmer. Skúsenosti a originálne technické
riešenia umožnili výrobu profilov s vysokým podielom sklenených
vlákien, ktoré majú vysokú pevnostnú charakteristiku.

Mnohoročné skúsenosti zo spracovaním fiberglassu boli
zavŕšené výrobou efektívnych okenných systémov,
uplatnené pri výstavbe a rekonštrukcii obytných,
administratívnych a priemyselný objektov. 

Fiberglass je vhodný pre nízkoenergetické a pasívne 
objekty, a je reakciou na nové trendy vo výstavbe, a na
požiadavky zákazníkov a architektov na veľké, vzdušné
a presklené konštrukcie s možnosťou širokej škály
povrchových úprav.FIBERGLASS VLASTNOSTI


Fiberglass sa chová v podstate ako izolant, to znamená, že prenos tepla aj chladu, ako aj rozťažnosť vplyvom teplotných rozdielov je minimálna. Aj pri značne vysokých teplotách dosahovaných na povrchu okien si fiberglass zachováva stabilný tvar. Z pohľadu rozťažnosti materiálu sa javí fiberglass a sklená výplň ako takmer identické materiály, čo znamená, že rozťažnosti vznikajúce vplyvom teplotných rozdielov sú minimálne. Pokiaľ k nim predsa len dôjde, všetky komponenty sa správajú ako jeden celok. Tým sa výrazne znižuje problém spojený s pnutím v konštrukciách, vznikajúcim vplyvom rôznych tepelných rozťažností použitých materiálov. Preto nie je potrebné ani pri niekoľko metrových dĺžkach okna robiť dilatačné medzery, ako pri PVC alebo hliníku.

Fiberglass sa vyznačuje najnižšou spotrebou energií pri výrobe profilov v porovnaní s ostatnými materiálmi, zaisťujúc pritom dlhodobú životnosť. Životnosť je jedna zo základných charakteristík fiberglassu. Je nehorľavý, neobsahuje chlór, v prípade požiaru neuvoľňuje zdraviu nebezpečné látky, ako u PVC profilov. V prípade požiadavky na požiarne okná a dvere sa do živice pridáva tzv. retardant horenia. Fiberglass sa vyznačuje vysokou odolnosťou voči korozívnemu prostrediu.


Pevnosť

Pevnosť profilov zo sklenených vlákien vyrobených pultrúziou, dosahuje pevnosti konštrukčných ocelí a vykazuje ďaleko lepšie pevnostné charakteristiky než napr. PVC.

 

Tepelná vodivosť

Fiberglass spojuje v sebe vysokú pevnosť s veľmi nízkou úrovňou tepelnej vodivosti, ktorá je oveľa nižšia než napr. u hliníka. Veľkou výhodou je, že profily z fiberglassu nie je nutné vystužovať kovom, ktorý by sa choval v tomto spojení ako studený most. Fiberglass je taktiež elektricky nevodivý.


Merná hmotnosť

Merná hmotnosť fiberglassu je cca. 4,5x nižšia než merná hmotnosť oceli, a cca. 1,5x nižšia než merná hmotnosť hliníka, čo uľahčuje prácu pri manipulácii s výrobkami. Zároveň zaťaženie okna vlastnou hmotnosťou rámu je zanedbateľné.


Tepelná rozťažnosť

Fiberglass sa radí k najodolnejším materiálom voči kolísaniu teplôt. Poskytuje tým základ pre rad výrobkov, ktorý navyše garantuje vysokú pevnosť. Fiberglass odoláva pôsobeniu veľmi vysokých aj veľmi nízkych teplôt.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY